Καλιφόρνια

Απόπειρα διαφυγής από το κέντρο της Αθήνας.